?

Log in

No account? Create an account
Fabuleus [entries|friends|calendar]
Fabuleus

Fabuleus

cause i'm waiting for tonight
then waiting for tomorrow
and i'm somewhere in between
what is real and just a dream


Info & Friends & Calendar & Update
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[1] Een nieuw begin [ Tuesday, January 1st]
Friends only

Hoi, ik ben Meike. 21 lentes jong en busy to conquer the world. Ik ben niet interessant, maar hou ervan om te doen alsof. Mijn leven bestaat uit vrienden, feesten, reizen, muziek en heel veel chaos.

Ik hou van nieuwe contacten. Een berichtje voor een add word gewaardeerd.


ik wil nog draaien in mijn heupen
als de lente me verwart
ik wil mijn wakker hart nog voelen
kloppent op een kloppend hart
ik wil nog nachtenlang niet slapen
en tot slotte als het kan
wil ik dood willen van liefde
met een kop vol houden van
</center>
cmmnt (99)

navigation
[ viewing | most recent entries ]